Kim jesteśmy?

Choć powołanie do świętości realizujemy w różny sposób (kapłaństwo i małżeństwo), to jednak łączy nas fakt bycia dziećmi Boga i Maryi. Łączy nas Poświęcenie, KONSEKRACJA. Aktu poświęcenia się Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi dokonaliśmy w Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego w Luboniu 16 czerwca 2018 roku w obecności o. Dariusza Galanta OMI. To właśnie jego osobą posłużyła się Maryja, aby zaprosić nas do odbycia 33-dniowych indywidualnych rekolekcji według wskazań św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Poczuliśmy, że nasza Kochana Mama zaprasza nas do czegoś więcej, dlatego trzy miesiące później, we wrześniu zaczęliśmy głosić konferencje i przygotowywać ludzi do poświęcenia. Najpierw w Obornikach, a później także w innych parafiach na zaproszenie miejscowych Proboszczów. Minął rok, a my byliśmy świadkami wielu poświęceń prowadzonych przez nas ludzi. Bardzo się z tego powodu cieszymy i zależy nam, aby te osoby formowały się dalej w Szkole Maryi. Zależy nam, by Maryja była bardziej znana i miłowana, by także inni, nowi ludzie oddawali się w niewolę miłości. Z tego powodu chcemy w dalszym ciągu prowadzić przygotowania do całkowitego oddania Jezusowi przez Maryję.


Nasze cele

  • wspieranie Osób Poświęconych Matce Bożej i skłanianie innych osób, aby: „Oddać bez zastrzeżeń Jezusowi i Maryi wszystkie myśli, słowa, czyny i cierpienia i cały czas swojego życia”. (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort – Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny)
  • promocja małżeństwa i rodziny w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego
  • pomoc duszpasterska dla małżeństw i rodzin
  • propagowanie zasad moralnych opartych na Dekalogu · propagowanie patriotyzmu

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • organizowanie konferencji, dni skupienia, rekolekcji
  • organizowanie wycieczek i pielgrzymek
  • budowa, remonty, wyposażenie i eksploatacja bazy materialnej przydatnej w realizacji celów Stowarzyszenia