Sadzenie krzewów przy Oratorium

Dnia 3 czerwca 2020 roku, zostały posadzone drzewa i krzewy ozdobne przy remontowanym Oratorium na Ziemi Maryi.

Serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce Żmudzkiej za zakup i pomoc przy sadzeniu krzewów.

Sadzenie krzewów przy kaplicy