I Wielkopostny Dzień Skupienia 2021

W dniu 27 lutego 2021 podczas I Wielkopostnego Dnia Skupienia gośćmi specjalnymi byli Ks. Profesor Janusz Nawrot – głoszący konferencję na temat „Źródła Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP w Piśmie Świętym” oraz Ks. Krystian Sammler – delegat Księdza Arcybiskupa, który przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił homilię.