Strona główna

„Wreszcie Bóg chce, aby Jego święta Matka była bardziej znana, miłowana, czczona bardziej niż kiedykolwiek, co bez wątpienia nastąpi, jeśli wybrani z łaską i światłem Ducha Świętego podejmą wewnętrzną i świętą praktykę tego, co im dalej odsłonię”. (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort – Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny)Zapraszamy do udziału w 33 dniowych rekolekcjach.